علی محمودی

بازیگر, تدارکات, دستیار تدارکات

پوستر نیش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قانون
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هفت گذرگاه
۸.۹۷ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر کاتیوشا
۶.۸۱ /۱۰

از مجموع ۲۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر یوزپلنگ
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پسر تهرونی
۶ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر دلخون
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر عشق کافی نیست
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای آلوده
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر ضد گلوله
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر نصف مال من، نصف مال تو
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۷ /۱۰

از مجموع ۸۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزیکه زن شدم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما