ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

لو وی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیلو وی
درباره منلو وی (۱۲ دسامبر ۱۹۱۸- ۲۰ ژانویه ۱۹۹۶) از کارگردانان کشور چین است.عمده شهرت وی به خاطر ساخت فیلم های رزمی رئیس بزرگ و ضربه نهایی (ارتباط چینی در امریکا و خشم اژدها در ایران) با درخشش بروس لی می باشد. بعد از مرگ لی، او با ستارگان دیگری همچون جکی چان همکاری کرد.

فیلم‌های لو وی

نویسنده(2 فیلم)