تایلر گیلت

کارگردان
تایلر گیلت (Tyler Gillett) کارگردان فیلم های «وی اچ اس» و «کتاب ها» است.
پوستر جیغ
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آماده ای یا نه
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما