مهدی تراب بیگی

نویسنده
او نویسنده وفیلم نامه نویس ایرانی است .

عکس‌های مهدی تراب بیگی

نشست خبری فیلم «بدون قرار قبلی» در چهلمین جشنواره فیلم فجر
مهدی تراب بیگی در نشست خبری فیلم «بدون قرار قبلی» در چهلمین جشنواره فیلم فجر
پوستر بدون قرار قبلی
۵.۸۴ /۱۰

از مجموع ۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر انارهای نارس
۴.۸۴ /۱۰

از مجموع ۳۲۷ رای

امتیاز شما