مسیح کاظمی

مسیح کاظمی

بازیگر

مسیح کاظمی بازیگر است.

پوستر امتحان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ویژه
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مجبوریم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما