پوریا رحیمی سام

بازیگر
پوریا رحیمی سام بازیگر ایرانی است.

عکس‌های پوریا رحیمی سام


پوریا رحیمی سام در فیلم سینمایی «کوپال»
پوریا رحیمی سام در فیلم «کوپال»
مریم مقدم و پوریا رحیمی در نمایی از فیلم احتمال باران اسیدی
حضور عوامل «جاده قدیم» با لباس های مشکی درجشنواره فیلم فجر 36
 اکران فیلم «چهارراه استانبول» در پردیس ملت در جشنواره فیلم فجر36
پوریا رحیمی سام در فیلم «چهارراه استانبول»
اکران فیلم «اسرافیل» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «من می‌ترسم»
پوستر بعد از رفتن
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زالاوا
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر قصیده گاو سفید
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر بی نامی
۵.۰۴ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر خسوف
۶.۱۶ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر اسرافیل
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۳۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر حالت خاص
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چهارراه استانبول
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۵۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر کرگدن
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۳۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر ناهید
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۲۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر نجوا
۳.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر من می ترسم
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۱۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر حبیب آقا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جاده قدیم
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر کوپال
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر احتمال باران اسیدی
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۲۶۹ رای

امتیاز شما