روح اله امینی

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر غرور و تعصب
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراشباشی
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما