زکریا هاشمی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

زکریا هاشمی در سال 1315 در تهران متولد شد. فعالیت در سینما را از سال 1336 با فیلم «یعقوب لیث صفاری» به عنوان بازیگر آغاز کرد. در سال 1363 به فرانسه مهاجرت کرد.

پوستر شب قوزی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خشت و آینه
۶.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر تک تازان صحرا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ رفیق
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تپلی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب تا جهنم
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دشمن
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جوانمرد
۸.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر تعصب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم خون
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایگاه جهنمی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ریشه در خون
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کنیز
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سه قاپ
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زن باکره
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سه قاپ
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زن باکره
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خشت و آینه
۶.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما