فرامرز فراهانی

بازیگر
پوستر راننده سفیر
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جیب برها به بهشت نمی روند
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما