ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

محمدعلی نقی کنی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمحمدعلی نقی کنی
درباره منوی در سال 1318 در کن متولد شد. مدیر تدارکات فیلم ها می باشد.