رضا وزیری

بازیگر

پوستر ایلیا، نقاش جوان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برهوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آلبوم تمبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکار در شب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ریشه در خون
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما