مسعود رحمانی

بازیگر
مسعود رحمانی در سال 1320 در تهران متولد شد. وی کارمند بازنشسته اداره بیمه های اجتماعی است. بازی در تئاتر را از سال 1355 تجربه کرد. همچنین بازی در سینما را از سال 1360 با پیکرتراش (از اوج تا عوج) به کارگردانی «محمدرضا ممجد» شروع به کار کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر روزهای برفی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هفت گذرگاه
۸.۷۷ /۱۰

از مجموع ۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر حمله خرچنگها
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شنا در زمستان
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب حادثه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شناسایی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بحران
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیکرتراش ـ از عوج تا اوج
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما