کیوان صباغ

بازیگر
کیوان صباغ بازیگر، نویسنده، کارگردان و مدرس بازیگری است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جناب عالی
۴.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر کبوتر با کبوتر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کویر
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تابستان طولانی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما