مارگریت حکیمی

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر گل پری جون
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ صالح
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما