امیر توکلی

کارگردان, نویسنده, دستیار اول کارگردان

عکس‌های امیر توکلی

پشت صحنه فیلم کوتاه «راس ساعت 00:00»
پوستر راس ساعت 00:00
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آن دیگری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راس ساعت 00:00
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دو لکه ابر
۴.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما