ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

ریچارد کوئیپرز

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیریچارد کوئیپرز
درباره منریچارد کوئیپرز(Richard Kuipers) منتقد سینمایی است.

نقدهای ریچارد کوئیپرز