جلیل فرجاد

بازیگر, تهیه کننده, دستیار کارگردان
جلیل فرجاد متولد 18 اسفند 1330 در مرند بازیگر ایرانی است. او لیسانس بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای دراماتیک دارد. بازی در تئاتر را از سال 1354 و بازی در سینما را از سال 1361 با فیلم «بازداشگاه» به کارگردانی «کوپال مشکوت» شروع به کار کرد. جلیل فرجاد پدر مارال و مونا فرجاد است.

عکس‌های جلیل فرجاد


جلیل فرجاد در اکران خصوصی فیلم «پریناز»
جلیل فرجاد و سعید داخ در اکران خصوصی فیلم «پریناز»
جلیل فرجاد در اکران خصوصی فیلم «جاودانگی»
مارال فرجاد و پدر و مادرش در اکران خصوصی فیلم «ربوده شده»
مونا فرجاد و پدرش، جلیل فرجاد در اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»
جلیل فرجاد در فیلم «خانه اسرار آمیز»
جلیل فرجاد در فیلم «دست نوشته ها»
پوستر برادر جان
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۱۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر راه در رو
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملکوت
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دست نوشته ها
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای ابدی
۴.۲۲ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانه اسرار آمیز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای در تاریکی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های تبیان
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا مرز دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توهم
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب مکافات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر مکتب عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتخاب سیاوش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حلقه های ازدواج
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر و اینک بهشت
۴.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رسم رفاقت
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پاتوق
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر باغ گیلاس
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر بازداشتگاه
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر وارث
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت و جنحه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر فاخته
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آپارتمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساغر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بادسوار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نطفه شوم
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر محفل ایکس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه و موزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گشتی ها
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر هویت
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سیاه راه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا مرز دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب مکافات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما