یحیی دیوانی

بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر یارش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شنا در زمستان
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بحران
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما