ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مسعود عجمی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمسعود عجمی

فیلم‌های مسعود عجمی

دستیار کارگردان(2 فیلم)
دستیار اول کارگردان(2 فیلم)
برنامه ریز(1 فیلم)
دستیار دوم کارگردان(1 فیلم)