نقی نعمتی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

عکس‌های نقی نعمتی

پشت صحنه فیلم «سه و نیم»
پوستر با او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آن سه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه و نیم
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر با او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آن سه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه و نیم
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر آن سه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه و نیم
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر با او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آن سه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه و نیم
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۰ رای

امتیاز شما