مهدی صفوی

بازیگر, تهیه کننده, گروه کارگردانی

پوستر یک بوس کوچولو
۷.۲۶ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر پاداش سکوت
۵.۲۶ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای روی آب
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند صبح
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر احضار شدگان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شبانه
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آبادان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما