ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

رضا حاجیان

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیرضا حاجیان

فیلم‌های رضا حاجیان

بازیگر(55 فیلم)
فیلم جنگ اطهر(1358)
0
0 رای
فیلم گدای اشراف زاده(1357)
0
0 رای
فیلم حق و ناحق(1357)
0
0 رای
فیلم جای امن(1356)
0
0 رای
فیلم حرمت رفیق(1356)
5
1 رای
فیلم خان نایب(1356)
10
2 رای
فیلم خدا قوت(1356)
1
2 رای
فیلم سفر سنگ(1356)
6.9
7 رای
فیلم شب آفتابی(1356)
0
0 رای
فیلم عشق و خشونت(1356)
10
1 رای
فیلم غربتی ها(1356)
1.5
2 رای
فیلم فریاد زیر آب(1356)
9.4
24 رای
فیلم همراهان(1356)
0
0 رای
فیلم بت شکن(1355)
10
1 رای
فیلم بی نشان(1355)
2
1 رای
فیلم پاکباخته(1355)
3
1 رای
فیلم جایزه(1355)
10
1 رای
فیلم غرور و تعصب(1355)
0
0 رای
فیلم کلک نزن خوشگله(1355)
9.6
5 رای
فیلم نقص فنی(1355)
9.3
6 رای
فیلم پلنگ در شب(1354)
9
8 رای
فیلم خانه خراب(1354)
5.5
2 رای
فیلم دزد سوم(1354)
1
1 رای
فیلم راننده اجباری(1354)
9
1 رای
فیلم کمین(1354)
0
0 رای
فیلم کینه(1354)
3.3
3 رای
فیلم ممل آمریکایی(1354)
9
35 رای
فیلم همسفر(1354)
7.9
23 رای
فیلم کندو(1354)
7.3
177 رای
فیلم این دست کجه(1353)
10
2 رای
فیلم تهمت(1353)
10
2 رای
فیلم حسین آژدان(1353)
7.5
8 رای
فیلم شکست ناپذیر(1353)
8
6 رای
فیلم گروگان(1353)
0
0 رای
فیلم مواظب کلات باش(1353)
9.8
4 رای
فیلم ناجورها(1353)
8.7
3 رای
فیلم جوجه فکلی(1353)
9.3
8 رای
فیلم آقای جاهل(1352)
7.9
7 رای
فیلم بیگانه(1352)
10
1 رای
فیلم پاپوش(1352)
5
1 رای
فیلم تنگسیر(1352)
9.4
13 رای
فیلم حریص(1352)
0
0 رای
فیلم رو سیاه(1352)
7.5
2 رای
فیلم مروارید(1352)
5.3
4 رای
فیلم نامحرم(1352)
1.5
2 رای
فیلم تنها مرد محله(1351)
9.1
7 رای
فیلم توبه(1351)
1
1 رای
فیلم خاطرخواه(1351)
8.3
3 رای
فیلم دشنه(1351)
8.3
15 رای
فیلم فرار از زندگی(1351)
0
0 رای
فیلم قایقرانان(1351)
0
0 رای
فیلم کافر(1351)
1
1 رای
فیلم کاکل زری(1351)
0
0 رای
فیلم میخک سفید(1351)
0
0 رای
فیلم نانجیب(1351)
0
0 رای
تدارکات(1 فیلم)