تام ویلکینسون

بازیگر

تام ویلکینسون به انگلیسی Tom Wilkinson متولد 5 فبریه 1948 بازیگر انگلیسی است.

گالری تصاویر

تام ویلکینسون
تام ویلکینسون
تام ویلکینسون
تام ویلکینسون
تام ویلکینسون
تام ویلکینسون
تام ویلکینسون
پوستر درخشش ابدی یک ذهن پاک  
۷.۳۴ /۱۰

از مجموع ۶۳۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر شاهزاده خوشبخت
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جان آدامز
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلما
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختری با گوشواره مروارید
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر راکنرولا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جن گیری امیلی رز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اسنودن
۶.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر رنجر تنها
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بل
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هتل بزرگ بوداپست
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۳۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر خیانتکار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما