داریوش مهرجویی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

داریوش مهرجویی متولد 1318 در ایلام است. او در 17 سالگی به سینما علاقه‌مند می‌شود و برای درک بهتر فیلم‌های روز، به آموختن زبان انگلیسی می‌پردازد. تحصیلات مقدماتی را در تهران به پایان برد و یک سال در هتل آتلانتیک مدیر می‌شود و سپس بیست ساله بود که برای ادامه‌ی تحصیل به کالیفرنیا در آمریکا رفت. وی نخست به خواندن سینما رو آورد اما خیلی زود سینما را رها کرد و به فلسفه پرداخت و در سال 1344 از دانشگاه یوسی‌ال‌ای در لس‌آنجلس لیسانس فلسفه گرفت. در همین سال سردبیری نشریه‌ی پارس ریویو در لس‌آنجلس را به‌عهده گرفت و سال بعد به تهران آمد و در سال 1346 نخستین فیلم خود به نام الماس 33 که فیلمی بسیار پرهزینه بود را ساخت. این فیلم در 5 بهمن 1346 در تهران روی پرده ... ادامه مطلب

۱۶ آذر ۱۳۱۸ (۸۲ سال )

گالری تصاویر

داریوش مهرجویی در اکران خصوصی فیلم «لیلا»
داریوش مهرجویی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «لیلا»
داریوش مهرجویی در اکران خصوصی «لیلا»
اکران خصوصی فیلم «لیلا»
لیلا حاتمی، داریوش مهرجویی و حامد بهداد در اکران خصوصی فیلم «لیلا»
لیلا حاتمی و داریوش مهرجویی در اکران خصوصی فیلم «لیلا»
داریوش مهرجویی به همراه همسر و دخترش در اکران خصوصی فیلم «لیلا»

اخبار

پوستر الماس 33
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقای هالو
۸.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر پستچی
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شیرک
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر میکس
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر طهران- تهران
۴.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۲۲۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر پری
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۷۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر بمانی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایره مینا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه ای که می رفتیم
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر لامینور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اجاره نشین ها
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۴۴۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر سارا
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر سنتوری
۷.۶۶ /۱۰

از مجموع ۸۵۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر هامون
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۳۹۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر گاو
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۴۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر لیلا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۳۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر نارنجی پوش
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر مهمان مامان
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۷۹۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر چه خوبه که برگشتی
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان محبوب
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشباح
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر الماس 33
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقای هالو
۸.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر پستچی
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شیرک
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر میکس
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۲۲۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر پری
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۷۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر بمانی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایره مینا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه ای که می رفتیم
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر لامینور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اجاره نشین ها
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۴۴۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر سارا
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر سنتوری
۷.۶۶ /۱۰

از مجموع ۸۵۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر هامون
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۳۹۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر گاو
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۴۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر لیلا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۳۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر نارنجی پوش
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر مهمان مامان
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۷۹۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر چه خوبه که برگشتی
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر اشباح
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر شیرک
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر میکس
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پری
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۷۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر بمانی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سارا
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر سنتوری
۷.۶۶ /۱۰

از مجموع ۸۵۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر هامون
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۳۹۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر گاو
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۴۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر لیلا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۳۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر نارنجی پوش
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر مهمان مامان
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۷۹۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر چه خوبه که برگشتی
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر اشباح
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر میکس
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بمانی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان محبوب
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر بمانی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اجاره نشین ها
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۴۴۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر اشباح
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر چه خوبه که برگشتی
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر چه خوبه که برگشتی
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما