داوود اسماعیلی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

داوود اسماعیلی متولد 1320 تهران است. وی فعالیت سینمایی را با ساخت فیلم «گناه چشمان من» آغاز کرد. او در 9 مرداد 1381 به دلیل سکته قلبی درگذشت.

پوستر تنها مرد محله
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر غول
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ابرمرد
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جانی و تپل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرستش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در اسارت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آری چنین بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه را دم حجله می کشند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابرمرد
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جانی و تپل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آری چنین بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه را دم حجله می کشند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرستش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آری چنین بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در اسارت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما