ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مهدی عظیمی میرآبادی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمهدی عظیمی میرآبادی
وب سایتwww.mahdiazimi.ir

مقاله

2

بنده به شخصه به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان، از این که دوست و رفیق بیست ساله ی عزیزم اصغر فرهادی توانسته ...


www.mahdiazimi.ir
1

یکی از دوستان سینماگر گفته است که مگر سینما تلگرافخانه است که پیام داشته باشد! چگونه این حرف را می توان ...

امتیاز به فیلم