علی علیمردانی

بازیگر, دستیار فیلمبردار

پوستر ارابه مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر منفی هجده
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ارابه مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما