جمال سلیمان

بازیگر
جمال سلیمان بازیگر است. او در فیلم «رستاخیز» در نقش معاویه بازی کرده است.

عکس‌های جمال سلیمان

جمال سلیمان در فیلم رستاخیز
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رستاخیز
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر بازمانده
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۲ رای

امتیاز شما