پریسا افسرپور

بازیگر

پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دل شکسته
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۰۳ رای

امتیاز شما