سعید دولت خانی

کارگردان, نویسنده

پوستر گناه من
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قرنطینه
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر یکی میخواد باهات حرف بزنه
۶.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر گاو زخمی
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر سایه بان
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر غافل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه محجوب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پر امید
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر قتل عمد
۵.۱۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر خط شکن
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نیسان آبی
۷.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر گاو زخمی
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر قتل عمد
۵.۱۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما