ران الدارد

بازیگر

ران الدارد (Ron Eldard) متولد 20 فوریه 1965 بازیگر آمریکایی است. او با بازی در «Super 8» در سال 2011، «Deep Impact» در سال 1998 و «Sleepers» در سال 1996 شناخته شده است.

پوستر جابز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای از شن و مه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما