پناه بر خدا رضایی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
پناه برخدا رضایی متولد سال 1356 است. او فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1386 با فیلم «چراغی در مه» آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گهواره ای برای مادر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر... پدر...دختر
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر...مادر...دختر
۴.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر چراغی در مه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر... پدر...دختر
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر...مادر...دختر
۴.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر چراغی در مه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر... پدر...دختر
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر...مادر...دختر
۴.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر گهواره ای برای مادر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر...مادر...دختر
۴.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر چراغی در مه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما