مهدی ودادی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

مهدی ودادی متولد 1340 تهران، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر است. وی فعالیت فیلمسازی را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرد و نخستین فیلم کوتاه 16 م.م اش را به نام «فریاد پیروزی» برای امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش ساخت و سپس برای مرکز سینمای تجربی و نیمه حرفه ای و حوزه هنری هم فیلم های کوتاهی ساخت.

۱۷ تیر ۱۳۴۰ (۶۱ سال )
پوستر بیا با من
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پسران مهتاب (ارتشی در تاریکی)
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زن.مرد.زندگی...
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره های سربی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسران مهتاب (ارتشی در تاریکی)
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زن.مرد.زندگی...
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لختگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پسران مهتاب (ارتشی در تاریکی)
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره های سربی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسران مهتاب (ارتشی در تاریکی)
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسران مهتاب (ارتشی در تاریکی)
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیا با من
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما