نصرت اله زمانپور

بازیگر
پوستر عیاران
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر روز دیدنی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما