احمد حسینی

بازیگر, لابراتوار, چاپ
متولد 1338 لیسانس ریاضی، مسئولیت های وی در سال های بعد از انقلاب اسلامی، سرپرست دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی، معاون اداری و مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
پوستر جدال به خاطر عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جدال به خاطر عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر بامهای شهر
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه ی پدری
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر به دادم برس رفیق
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما