هادی محقق

کارگردان, نویسنده, بازیگر

عکس‌های هادی محقق

پشت صحنه فیلم «ایرو»
هادی محقق و محمد آذرخش در پشت صحنه فیلم «ایرو»
پوستر او خوب سنگ می زند
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ایرو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ممیرو
۴.۱۵ /۱۰

از مجموع ۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر درب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر او خوب سنگ می زند
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ایرو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ممیرو
۴.۱۵ /۱۰

از مجموع ۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر درب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیک نیک در میدان جنگ
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر درب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرزی برای زندگی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای خالی
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیک نیک در میدان جنگ
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما