بندیکت کامبربچ

بازیگر

بندیکت کامبربچ به انگلیسی Benedict Cumberbatch متولد 19 ژوئیه 1976 بازیگر و تهیه‌کننده انگلیسی است. او فرزند تیموتی کارلتون و واندا ونتهام است که هر دو بازیگر هستند. بندیکت کامبربچ از دانشگاه منچستر فارغ‌التحصیل شده است.

عکس‌های بندیکت کامبربچ


بندیکت کامبربچ و مارتین فریمن در سریال «شرلوک»
بندیکت کامبربچ
بندیکت کامبربچ و مارتین فریمن در سریال «شرلوک»(Sherlock)
بندیکت کامبربچ
بندیکت کامبربچ و مارتین فریمن در نمایی از سریال «شرلوک»(Sherlock)
بندیکت کامبربچ
بندیکت کامبربچ و مارتین فریمن در نمایی از سریال «شرلوک»
پوستر اسب جنگی
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر گرینچ
۷.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر 1917
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر دکتر استرنج
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۳۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر انتقام جویان 4: آخر بازی
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر رکن پنجم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ثور 3: راگناروک
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر هابیت 1: یک سفر غیر منتظره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هابیت 2: برهوت اسماگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هابیت 3: نبرد پنج سپاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازی تقلید
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۳۷۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر آگوست: اوسیج کانتی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر انتقام جویان: جنگ ابدیت
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۳۷۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر موریتانیانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیک
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قدرت سگ
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بندزن خیاط سرباز جاسوس
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی الکتریکی لوئیس وین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر 12 سال بردگی
۷.۷۲ /۱۰

از مجموع ۳۶۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر شرلوک
۹.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما