لیلی رشیدی

بازیگر, گویندگان عروسکی
لیلی رشیدی حائری متولد 1352 تهران بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران فرزند احترام برومند و داود رشیدی است.

عکس‌های لیلی رشیدی


اولین روز فیلمبرداری فیلم «سارا و آیدا» به یاد داوود رشیدی
پشت صحنه فیلم «سارا و آیدا» با حضور احترام برومند و دخترش لیلی رشیدی
لیلی رشیدی در جشن بزرگ «شهر موش ها۲»
احترام برومند و دخترش لیلی رشیدی در اکران خصوصی فیلم «وقتی برگشتم...»
لیلی رشیدی در اکران خصوصی فیلم «وقتی برگشتم...»
فیلم «جاده قدیم»
فیلم سینمایی «جاده قدیم»

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس جدید فیلم «خوک»
پوستر روزی روزگاری مریخ
۵.۹۳ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خوک
۶.۶۱ /۱۰

از مجموع ۲۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهرک کلیله و دمنه
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر مردم معمولی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر سرنخ
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آوا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر کتاب فروشی هدهد
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گالری 9
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بدون شرح
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بلور
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه شمسی و دستیارش مادام
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر هتل
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مربای شیرین
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هیات مدیره
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های من
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عرق سرد
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر جاده قدیم
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر نوک برج
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۸ /۱۰

از مجموع ۸۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر دلشدگان
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر شهر موش‌ها 2
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۷۵۳ رای

امتیاز شما