ناصر مهدی پور

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

ناصر مهدی پور متولد 1334 تبریز، فارغ التحصیل مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی است. وی فیلمسازی را به صورت آموزشی از سال 1359 در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی شروع کرد و در جهاد دانشگاهی و دانشگاه هنر ادامه داد و سپس چند فیلم کوتاه 8 م.م و 16 م.م ساخت. فعالیت در سینمای حرفه ای را از سال 1363 با فیلم «پیشتازان فتح» به عنوان نویسنده و کارگردان آغاز کرد. او در تاریخ 27 تیرماه 1376 دار فانی را وداع گفت.

پوستر یاران
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شوک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گریز
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گل ها و گلوله ها
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دلار
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فتح
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر یاران
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شوک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دلار
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فتح
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر یاران
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شوک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شوک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما