ابوالفضل جلیلی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
ابوالفضل جلیلی متولد 1336 ساوه، فارغ التحصیل کارگردانی و بازیگری از دانشکده هنرهای دراماتیک است. وی فعالیت سینمایی را با کارگردانی فیلم های کوتاه آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مسیر معکوس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بهار
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میلاد
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گل یا پوچ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حافظ
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ابجد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلبران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قصه های کیش(اپیزود دوم،سفارش)
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یک داستان واقعی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دت یعنی دختر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رقص خاک
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر اُ - منفی
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گال
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر داد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مسیر معکوس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بهار
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میلاد
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گل یا پوچ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حافظ
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ابجد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلبران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قصه های کیش(اپیزود دوم،سفارش)
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یک داستان واقعی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دت یعنی دختر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رقص خاک
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر گال
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مسیر معکوس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بهار
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گل یا پوچ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ابجد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های کیش(اپیزود دوم،سفارش)
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دت یعنی دختر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رقص خاک
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر گال
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گل یا پوچ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حافظ
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسیر معکوس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ابجد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های کیش(اپیزود دوم،سفارش)
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دت یعنی دختر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مسیر معکوس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بدون مرز
۵.۰۴ /۱۰

از مجموع ۲۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابجد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک داستان واقعی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما