رضا شمسایی

بازیگر, دستیار صدابردار, دستیار صداگذاری

پوستر نامه های باد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خاموشی دریا
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آرزوهای زمین
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای دوست داشتن
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شاخ گاو
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زندانی 707
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما