قائینی

بازیگر
علیرضا نائینی متولد 1327 در تهران است. او در سال 1339 و با راهنمائی استاد اسدزاده، 2پیس را در تئاتر تهران و با هنرمندی هنرمندان به نام خانم ها: مورین ـ کاشانی ـ الیزابت ـ رنجبر و آقایان: متینی ـ میری ـ مرحوم تکسایه ـ خلیلی کار کرد و بعد از انقلاب در نه تئاتر چهارده فیلم سینمائی و هفده سریال حضور پیدا کرد او چهار کار تئاتر را نویسندگی و کارگردانی نیز کرد و هم اکنون نیز به عنوان نویسنده، بازیگر و کارگردان مشغول به کار است.
November 22, 1948 (۷۵ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آژانس شیشه ای
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۸۲۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر راه طی شده
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر بوتیک
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا و خاک
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بندر مه آلود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر در دست بچه ها
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تبعیدی ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر امید
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غریبه
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه دره شیلر
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما