گوگوش

بازیگر, خواننده, حرکات موزون

فائقه آتیشین با نام هنری گوگوش، متولد سال 1329 در تهران است. او بازیگری را با "فرشته فراری" در سال 1339 آغاز کرد. آتشین که در دهه 50 یکی از موفق ترین ستاره های سینما و موسیقی بود در تعدادی آثار پرفروش سینمای تجاری بازی کرد. وی با حضور در فیلم‌های "نازنین" و "بیتا" نشان داد که به فعالیت در سینمای جریان متفاوت هم علاقمند است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت سینمایی این بازیگر قطع شد. او در سال 1379 با خروج از ایران فعالیت در حوزه موسیقی را دوباره پی گرفت.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۹ (۷۲ سال )
پوستر فرشته فراری
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرتگاه مخوف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیطون بلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حسین کرد
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چهار خواهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی تبهکاران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دروازه تقدیر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گنج و رنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره هفت آسمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گناه زیبایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجره
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال عروسی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر طلوع
۴.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر احساس داغ
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصاص
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بیتا
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خیالاتی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ممل آمریکایی
۸.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر نازنین
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همسفر
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه عسل
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب غریبان
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شب
۷.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیم و امید
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آسمون بی ستاره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه دیوانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گدایان تهران
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر فیل و فنجان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرتگاه مخوف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیطون بلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر احساس داغ
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیتا
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کافر
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگلا عوضی گرفتین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ممل آمریکایی
۸.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر نازنین
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همسفر
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه عسل
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر امشب اشکی می ریزد
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب غریبان
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شب
۷.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر فیل و فنجان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرتگاه مخوف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما