علی اکبر بیکرو

بازیگر

پوستر روزنه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما