جاناتان میجرز

بازیگر
جاناتان میجرز به انگلیسی Jonathan Majors متولد 7 سپتامبر 1989 بازیگر امریکایی است.

عکس‌های جاناتان میجرز


فیلم «5 هم خون» (Da 5 Bloods)
فیلم سینمایی «5 هم خون» (Da 5 Bloods)
جاناتان میجرز و دلروی لیندو در فیلم «5 هم خون» (Da 5 Bloods)
نمایی از فیلم سینمایی «5 هم خون» (Da 5 Bloods)
نورم لوئیس، کلارک پیترس، جاناتان میجرز و اسپایک لی در پشت صحنه فیلم «5 هم خون» (Da 5 Bloods)
پوستر فیلم «5 هم خون» (Da 5 Bloods)
جاناتان میجرز و زازیه بتز در فیلم «سخت تر زمین می خورند» (The Harder They Fall)
پوستر متخاصمان
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کرید 3
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد مورچه ای و زنبورک: کوانتومانیا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سخت تر زمین می خورند
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر 5 هم خون
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنگل آباد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما