داوود مقدادی

بازیگر
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر قلاده های طلا
۴.۶۱ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر یتیم خانه ایران
۶.۱۶ /۱۰

از مجموع ۶۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان خاکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیله آهنی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گفت هرسه نفرشان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما