آنیتا

بازیگر

پوستر خردجال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مکافات
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ذبیح
۸.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر غزل
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر بوی گندم
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر زن و زمین/خوش غیرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قربون زن ایرونی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حلقه های ازدواج
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما