مزدک میرعابدینی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
مزدک میرعابدینی متولد 1355 در تهران است. وی فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه ucla آمریکا است و فعالیت سینمایی خود را در مقام بازیگری از سال 1387 با فیلم آنجا آغاز کرد.
April 17, 1976 (۴۷ سال )

عکس‌های مزدک میرعابدینی


مزدک میرعابدینی و ندا صارمی منفرد در فیلم «رقص پا»
پوستر فیلم «رقص پا»
مزدک میرعابدینی در پشت صحنه فیلم «رقص پا»
مزدک میرعابدینی در اکران خصوصی فیلم «رقص پا» در پردیس سینمایی کوروش
مزدک میرعابدینی در اکران خصوصی فیلم «رقص پا» در سینما کوروش
مزدک میرعابدینی در فیلم همه چیز برای فروش
مزدک میرعابدینی و صابر ابر در فیلم همه چیز برای فروش
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رقص پا
۲.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حلزونی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر ابر بارانش گرفته
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که اسب شد
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۳۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر مصادره
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۵۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر لطفاً مزاحم نشوید
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اکباتان
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خواب است پروانه
۱.۹۵ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر بدرود بغداد
۴.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آن جا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص پا
۲.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حلزونی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خواب است پروانه
۱.۹۵ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر آن جا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص پا
۲.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حلزونی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خواب است پروانه
۱.۹۵ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حلزونی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آن جا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آن جا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما