عباس سمیعی

بازیگر, تدارکات
پوستر عیاران و طراران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های غم
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما