امید میرزایی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
امید میرزایی متولد سال 1367 در کرمان کارگردان ایرانی است. او مدرک لیسانس کارگردانی سینما دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر صحنه زنی
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر تک تیرانداز
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر کانتینر 401
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چله نشین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کانتینر 401
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چله نشین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چله نشین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما